Podaci kandidata

Gdin.Gđa.

Ova saglasnost se može povući u bilo kom trenutku. Takvo povlačenje neće uticati na zakonitost obrade prije povlačenja.

Da, želim maksimizirati izglede za karijeru i saglasiti se sa obradom podataka o mojoj aplikaciji kako bih identifikovao druga mjesta koja su dalje opisanaNe želim da se uzimam u obzir za druga slobodna mesta.