Podaci kandidata

Gdin.Gđa.

Ova saglasnost se može povući u bilo kom trenutku. Takvo povlačenje neće uticati na zakonitost obrade prije povlačenja.