POLITIKA

PRIVATNOSTI ZA KORIŠTENJE NAŠE WEB STRANICE

Politika privatnosti za korištenje naše web stranice (u daljem tekstu Politika privatnosti).

Ovom  web stranicom upravlja Trenkwalder Personaldienste GmbH, Richard Trenkwalder Platz 1, 2432 Schwadorf, Austrija. Ovo obavještenje opisuje kako mi, kao odgovorni  za zaštitu podataka, obrađujemo Vaše podatke u vezi sa ovim web sajtom. Ukoliko ste se prijavili za posao kod nas  ili imate kod nas ugovorni odnos ova politika privatnosti se odnosi i na aplikante i na zaposlene.

Koje podatke obrađujemo o Vama

U toku Vaše posjete ovoj web lokaciji prikupljamo sljedeće Vaše podatke: datum i vrijeme pristupa stranici na našoj web stranici, Vašu IP adresu, ime i verziju Vašeg web pretraživača, web lokaciju (URL), koju ste tražili da biste posjetili ovu web stranicu, određene kolačiće (pogledajte tačke od 2 do 4 ispod) i informacije koje Vam stoje na raspolaganju preko web stranice (u daljem tekstu Podaci). Osim gore navedenih podataka, naša web stranica neće prikupljati, obrađivati niti ustupati bilo koje druge Vaše podatke.

Ne postoji obaveza da zapravo date sve podatke koje tražimo od Vas na našem web sajtu. Međutim, ako to ne učinite, nećete moći da koristite sve funkcije  web sajta.

Cookies (Kolačići)

Na ovoj web stranici se koriste takozvani kolačići. Kolačić je mala datoteka, koja se može čuvati na vašem računaru kada posetite web lokaciju. U suštini, kolačići se koriste da korisnicima pruže dodatne funkcije na web lokaciji. Na primjer, oni mogu biti korišcteni da Vam pomognu da se krećete po web lokaciji, kako biste mogli da nastavite da koristite web lokaciju na kojoj ste je ostavili i/ili da biste sačuvali svoje želje i preferencije kada se vratite na web lokaciju. Kolačići ne mogu pristupiti, čitati ili mijenjati druge podatke na Vašem računaru.

Većina kolačića na ovoj web lokaciji se zovu kolačići sesije. Oni će biti automatski izbrisani kada napustite našu web stranicu. Međutim, trajni kolačići ostaju na Vašem računaru dok ih ručno ne izbrišete u pretraživaču. Koristimo ovakve uporne kolačiće da bismo Vas prepoznali prilikom sljedeće posjete našoj web stranici.

Ako želite da kontrolišete kolačiće na Vašem računaru, možete da izaberete podešavanja pretraživača da biste dobili obavještenje kada web lokacija želi da sačuva kolačiće. Također možete da blokirate ili izbrišete kolačiće ako su već sačuvani na Vašem računaru. Ako želite da saznate više o tome kako da postavite ove korake, koristite funkciju “Pomoć” u vašem pretraživaču

Imajte na umu da blokiranje ili brisanje kolačića može uticati na vaše iskustvo na mreži i onemogućiti vam da koristite ovu web stranicu u potpunosti.

Google Analitika

Ova web lokacija koristi Google analitiku, uslugu web analitike, koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheater Parkwai, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google analitika koristi kolačiće, koji omogućavaju analizu Vaše upotrebe web sajta. Informacije koje je proizveo kolačić o Vašoj upotrebi ove web lokacije (uključujući vašu IP adresu i URL adrese dostupnih web stranica) se prenose na Google  servere u Sjedinjenim Državama i tamo se smiještaju. Ne čuvamo ni jedan od Vaših Podataka prikupljenih u vezi sa Google analitikom.

Ovaj web sajt koristi mogućnost anonimizacije IP-a koju pruža Google analitika. Zbog toga Google će Vašu IP adresu skratiti/anonimizirati čim Google primi vašu IP adresu. Google će ove informacije koristiti u naše ime kako bi ocijenio Vašu upotrebu web stranice, sastavili izveštaje o aktivnostima na web lokaciji i pružiti  nam druge usluge vezane za aktivnost web stranice i korištenje interneta. Google neće koristiti Google IP adresu za Google Analitiku u  okviru Google analitike za bilo koji drugi podatak.

Možete spriječiti skladištenje kolačića odgovarajućom postavkom Vašeg softwera pretraživača. Ističemo, međutim, da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove web stranice u punoj mjeri. Takođe možete spriječiti Google da prikupi svoje podatke u vezi sa Google analitikom tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pretraživač, koji je dostupan na sljedećem linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Takođe možete spriječiti prikupljanje Podataka od strane Google analitike na ovoj web lokaciji klikom na ovu vezu. Biće postavljen kolačić za isključivanje, koji sprječava buduće prikupljanje Vaših Podataka prilikom posjete ovoj web lokaciji: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Više informacija o Google uslovima usluge i Google-ovoj politici privatnosti potražite na https://policies.google.com/.

Facebook – ponovno oglašavanje

Ova web lokacija koristi oznake za ponovno oglašavanje iz društvene mreže Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SAD. Kada posjetite našu web lokaciju, oznake za ponovno oglašavanje ostvaruju direktnu vezu između Vašeg pretraživača i Facebook servera. Facebook prima informacije kada ste posjetili naš sajt sa vašom IP adresom. Kao rezultat toga, Facebook može dodijeliti posjetu našim stranicama na svoj korisnički račun. Ovu informaciju možemo koristiti za kreiranje i prikazivanje Facebook oglasa. Ističemo da mi kao provajder stranica nismo upoznati sa sadržajem prenijetih podataka i njihovom upotrebom od strane Facebook-a. Više informacija potražite u Politici privatnosti Facebook-a. Ako ne želite da se vrši prikupljanje Podataka putem prilagođene publike, možete ovde deaktivirati prilagođena publika.

Za potrebe marketinga Podaci se prikupljaju, obrađuju i čuvaju, a profili su stvoreni pod pseudonimom. Gdje je to moguće i prikladno, profili su potpuno anonimni mogu se koristiti Kolačići. Kolačići su male tekstualne datoteke, koje se čuvaju u internet pretraživaču posjetioca. Dobijeni Podaci se ne mogu koristiti bez izričite saglasnosti dotične osobe. Prikupljanje Podataka, prerada i skladištenje se može  opozvati u svakom trenutku sa efektom za budućnost. Isključiti iz praćenja web-sajta.

Svrha obrade podataka

Obradićemo Vaše Podatke u sljedeće svrhe:

Da bismo Vam stavili na raspolaganje ovu web stranicu i dalje unaprijedili i razvili  ovu web stranicu;

Da bismo Vam pružili informacije o našoj kompaniji, koja je relevantna za Vas, uključujući i ponovno oglašavanje putem našeg web pretraživača;

Stvaranje kreira statistiku korišćenja;

Prepoznavanje otkriva, sprječava i istražuje napade na našoj web stranici, ako ste se prijavili za posao kod nas ili imate ažurno zaposlenje kod nas u svrhe navedene u politici privatnosti za aplikante i zapošljavanje radnika.

Pravni osnov obrade

Pravni osnov za obradu Vaših podataka je naš najveći legitimni interes (u skladu sa članom 6 (1) (f) Uredbe EU o opštoj zaštiti podataka), što je za postizanje ciljeva navedenih u tački 5 gore. Ukoliko se saglasite sa procesiranjem Vaših podataka u zasebnom procesu, ove podatke obrađujemo na pravnoj osnovi ove saglasnosti (član 6 (1) (a) Uredbe EU o opštoj zaštiti podataka). Takođe, prilikom prikupljanja i obrade podataka preuzimamo obavezu da se u svemu pridržavamo aktuelnog Zakona o zaštiti ličnih podataka (Službeni Glasnik BiH, broj: 49/06, 76/11 i 89/11), u daljem tekstu Zakon.

Prenos Vaših podataka

Za gore navedene svrhe, a na osnovu prethodno dobijene Vaše pismene saglasnosti, ćemo poslati Vaše podatke sljedećim primaocima:

– IT provajdera usluga koje mi koristimo.

– Preduzećima koja pripadaju našoj grupi.

Neki od gore navedenih primalaca mogu biti locirani van Vaše zemlje ili tamo obrađivati Podatke. Preuzimamo obavezu da Vaše Podatke prenosimo samo u zemlje za koje je Komisija EU utvrdila da imaju adekvatan nivo zaštite podataka i preduzimamo mjere kako bismo osigurali da svi primaoci imaju adekvatan nivo zaštite podataka.

Trajanje čuvanja podataka

Uvijek ćemo vam čuvati Podatke na period od tri meseca. Duže skladištenje će biti obezbijeđeno samo u meri u kojoj je neophodno istražiti identifikovane napade na našoj web stranici. Ukoliko ste se prijavili za saradnju sa nama ili imate ažurno zaposlenje kod nas kao pojedinac, informacije o rokovima zadržavanja navedeni su  u politici privatnosti za aplikante i zaposlene.

Vaša prava u vezi sa Podacima

Imate pravo u skladu sa Zakonom da: (i) provjerite da li i koje Podatke smo uskladištili o Vama i dobiti kopije tih podataka, (ii) ispraviti, dopuniti ili izbrisati Vaše Podatke (iii) tražite od nas da ograničimo obradu ili prestanemo sa obradom Vaših Podataka, (iv),možete da uložite prigovor na obradu Vaših Podataka (v)možete zahtijevati prenosivost Podataka, (vi) da saznate identitet trećih lica kojima se prenose Podaci, i (vii) Da podnesete žalbu nadležnom organu.

Na sva pitanja, koja nisu navedena u ovoj Politici privatnosti i koja nisu regulisana ovom Politikom privatnosti, primjeniće se Zakon o zaštiti ličnih podataka (Službeni Glasnik BiH, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

Naši kontakt detalji

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, obratite nam se:

Trenkwalder kadrovske usluge d.o.o.

Hamdije Kreševljakovića 7a

Sarajevo,

BiH

sarajevo@trenkwalder.com

Zadnji put ažurirano: Maj 2018